Strona główna >> X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin 1-5.07.2018 r.

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin 1-5.07.2018 r.

W dniach 1-5 lipca 2018 r. w Lublinie odbędzie się X Polska Konferencja Chemii Analitycznej organizowana przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod honorowym patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, integrująca lubelskie środowisko naukowe. W komitecie honorowym Konferencji znajdują się bowiem JM rektorzy następujących wyższych uczelni Lublina: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Komitet organizacyjny i naukowy obejmie także pracowników tych uczelni naszego miasta. W konferencji wezmą udział naukowcy z wszystkich polskich placówek naukowych zajmujących się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Obrady będą miały miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15) w następujących sekcjach: Analityki Sądowej i Toksykologicznej, Analityki Środowiskowej, Analityki Żywności, Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych, Analizy Spektralnej, Miniaturyzacji i Analizy Śladowej, Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych, Chemometrii i Metrologii Chemicznej, Chromatografii i Technik Pokrewnych, Elektroanalizy, Nauczania Chemii Analitycznej. Obradom towarzyszyć będą wystawy firm chemicznych, analitycznych i innych. Zawołaniem X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej 2018 w Lublinie jest hasło „Od chemii się wszystko zaczyna…” Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej 2018 w Lublinie

Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie