Strona główna >> Skład osobowy

Skład osobowy

Prezydium Komitetu:

przewodniczący :

prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (czł. koresp. PAN), bbusz@umk.pl

wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ, Uniwersytet w Białymstoku, bgodlew@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Piotr STEPNOWSKI, Uniwersytet Gdański, piotr.stepnowski@ug.edu.pl

sekretarz naukowy:

dr hab. Renata GADZAŁA-KOPCIUCH, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, rgadz@umk.pl

skarbnik:

dr hab. Sławomira SKRZYPEK, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, skrzypek@uni.lodz.pl

członkowie:

prof. dr hab. inż. Maciej JAROSZ, Politechnika Warszawska, mj@ch.pw.edu.pl

prof. dr hab. Paweł KOŚCIELNIAK, Uniwersytet Jagielloński, koscieln@chemia.uj.edu.pl

prof. dr hab. Irena STANECZKO-BARANOWSKA, Politechnika Śląska, Irena.Baranowska@polsl.pl

prof. dr hab. Wiesław WASIAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, wasiakw@amu.edu.pl


honorowy przewodniczący:

prof. dr hab. Adam HULANICKI – Uniwersytet Warszawski (czł. koresp. PAN), ahulan@chem.uw.edu.pl

Członkowie honorowi Komitetu:

prof. dr hab. Zbigniew GALUS - Uniwersytet Warszawski (czł. rzecz. PAN)zbgalus@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab.Roman KALISZAN - Gdański Uniwersytet Medyczny (czł. rzecz. PAN), romankal@gumed.edu.pl

prof. dr hab. inż. Henryk JELEŃ -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (czł. koresp. PAN), henrykj@up.poznan.pl


Członkowie Komitetu:

dr hab. inż. Aleksander ASTEL, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, astel@apsl.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek BIZIUK, Politechnika Gdańska, marek.biziuk@pg.gda.pl

prof. dr hab. Danuta BARAŁKIEWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, danutaba@amu.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew BRZÓZKA, Politechnika Warszawska, brzozka@ch.pw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa BULSKA, Uniwersytet Warszawski, ebulska@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Witold CIESIELSKI, Uniwersytet Łódzki, ciesielski@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard DOBROWOLSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, rdobrow@hermes.umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Janusz GOŁAŚ, Akademia Górniczo-Hutnicza, jgolas@agh.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam GROCHOWALSKI, Politechnika Krakowska, agrochow@chemia.pk.edu.pl

dr hab. Maria KAŁA, prof. KWSPZ, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, maryla.kala@gmail.com

prof. dr hab. Mieczysław KOROLCZUK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, mieczyslaw.korolczuk@umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Piotr KONIECZKA, Politechnika Gdańska, piotr.konieczka@pg.gda.pl

prof. dr hab. Władysław W. KUBIAK, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, kubiak@agh.edu.pl

dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl

prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK, Politechnika Gdańska, chemanal@pg.gda.pl

prof. dr hab. Krystyna PYRZYŃSKA, Uniwersytet Warszawski, kryspyrz@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Bogdan SKWARZEC, Uniwersytet Gdański, bogdan.skwarzec@ug.edu.pl

prof. dr hab. Piotr SZEFER, Gdański Uniwersytet Medyczny, pszef@gumed.edu.pl

prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI, Politechnika Koszalińska,  kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl

prof. dr hab. inż. Małgorzata SZYNKOWSKA, Politechnika Łódzka, malgorzata.szynkowska@p.lodz.pl

prof. dr hab. Monika WAKSMUNDZKA-HAJNOS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, monika.hajnos@umlub.pl