Strona główna >> Prestiżowa nagroda naukowa dla Prof. Romana Kaliszana

Prestiżowa nagroda naukowa dla Prof. Romana Kaliszana

Na uroczystości otwarcia 32nd International Symposium on Chromatography 2018 w Cannes-Mandelieu w dniu 23 września 2018 r. została wręczona po raz piąty Nagroda Tswetta-Nernsta. Patronami nagrody są wielcy uczeni. Michaił Tswett, uważany za twórcę chromatografii, swoje badania przeprowadził i opublikował  na carskim Uniwersytecie Warszawskim. Walter Nernst, niemiecki noblista z chemii, urodził się i wychował w Wąbrzeźnie. Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez Europejskie Towarzystwo Nauk Separacyjnych (EuSSS), maksymalnie dwojgu prominentnym naukowcom, „którzy wybitnie wpłynęli na rozwój nauk separacyjnych dla postępu naszej cywilizacji”. Tegoroczną nagrodę odebrał prof. dr hab. Roman Kaliszan z Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki GUMed, jako ósmy laureat w historii i pierwszy Polak. Drugim laureatem został Prof. M. Martin  École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles w Paryżu.