Strona główna >> Nagrody WITKO

Nagrody WITKO

Nagroda ufundowana przez firmę WITKO za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy:

2018 Tomasz RejczakOptymalizacja warunków oznaczania ksenobiotyków i innych substancji toksycznych w próbkach o złożonych matrycach metodą chromatografii cieczowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Tuzimski

2017 - nagrody nie przyznano

2016 Łukasz Marcinkowski – Wykorzystanie cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2015 Monika Sankowska – Właściwości i zastosowanie wybranych adsorbentów w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), Wojskowa Akademia Techniczna. Promotorzy: prof. dr hab. inż. A. Świątkowski, dr inż. S.Popiel