Nagroda za wyróżniającą się habilitację - edycja 2019

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej (edycja 2019). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 20.01.2019. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu.

UWAGA: materiały prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: prof. dr hab. Maciej Jarosz mj@ch.pw.edu.pl