Konkurs "Najlepsze Doktoraty" - edycja 2019

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2019). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 20.01.2019. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu. Materiały prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: prof. dr hab. Maciej Jarosz mj@ch.pw.edu.pl

UWAGA: W edycji 2019 nie będą rozpatrywane wnioski o Nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas