AKTUALNOŚCI

zyczenia Chrst pl 2

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję QUO VADIS Life Sciencesktóra odbędzie się w dniach 23-27 czerwca 2021 roku w Opolu. Wydarzenie będzie się składało z XII Polish Chromatography Conference (PKChrom 2021), XIII International Scientific Conference Ion Chromatography and Related Techniques 2021 (IC 2021) i II International Conference on Ion Analysis (ICIA2021). Tematyka konferencji poświęcona będzie miedzy innymi nowym kierunkom rozwoju i interesującym zastosowaniom metod chromatograficznych i technik elektromigracyjnych w różnych dziedzinach nauki, w szczególności w naukach medycznych, farmaceutycznych, toksykologii, chemii żywności, chemii sądowej, biotechnologii, naukach o środowisku, a także chemometrii. 

Więcej szczegółów na stronie domowej konferencji: http://opoleconference2021.wch.uni.opole.pl/invitation/

projekt7

 

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2021). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15.01.2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów na nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pełnieniu tak ważnej i zaszczytnej misji.

Stepnowski

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2021). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15.01.2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w  Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej