AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów zapraszamy serdecznie do udziału w 12 Polskiej Konferencji Chromatograficznej, która odbędzie się  w dniach 2-5 wrzesień 2020 w Opolu. Wątpliwości w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 pojawiają się oczywiście każdego dnia, niemniej jednak stopniowe odmrażanie gospodarki zarówno w kraju, Europie jak i na świecie i przywracanie stopniowo normalności pozwala nam wierzyć, że nasze spotkanie wrześniowe się uda! Dlatego serdecznie zapraszamy do Opola i zachęcamy do rejestracji i przesyłania zgłoszeń na konferencję (termin upływa 31 maja 2020). Dodatkowo, prosimy o szybką decyzję w kwestii rezerwacji noclegów, gdyż tegoroczny Opolski Festiwal Polskiej Piosenki, który tradycyjnie odbywa się w czerwcu, został w tym roku przeniesiony na pierwszy weekend września, dlatego pomimo sporej bazy noclegowej, nie warto tej kwestii zostawiać na ostatnią chwilę;-)

Więcej szczegółów na stronie konferencji: www.12pkchrom.wch.uni.opole.pl

W dniach 6-7 marca 2020 r. w murach Uniwersytetu w Salzburgu (Austria) odbyło się doroczne, plenarne posiedzenie Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts – EASA). EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych i artystycznych w Europie. Członkami jej jest ponad 2000 naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów i jeden papież - Bendykta XVI. W 2019 roku do swojego grona Akademia zaprosiła profesora Bogusława Buszewskiego, chemika, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prezentacja1

 Wiekej informacji na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26676

 

W dniu 19 lutego 2020 r. podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu Profesor Bogusław Buszewski z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Jarosława Gowina odebrał nagrodę za całokształt dorobku. Gratulujemy!

Prezentacja1

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2020)

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie ‘2020”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2018 i 2019. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:

Anchem - za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas
LGC Standards - za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych
MS Spektrum - za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii
Perlan Technologies - za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania
Polygen - za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej
Witko - za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali (w nawiasach nazwiska Promotorów):

Justyna Aszyk (prof. Agata-Kot Wasik, PG), Analityka składu płynów do e-papierosów i wytwarzanych z aerozoli (nagroda Anchem)

Mateusz Kowalcze (dr hab. Małgorzata Jakubowska, AGH), Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych (nagroda LGC Standards)

Marta Fiedoruk-Pogrebniak (prof. Robert Koncki, UW), Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne (nagroda MS Spektrum)

Agnieszka Żuchowska (prof. Zbigniew Brzózka, PW), Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip (nagroda Perlan Technologies)

Joanna Smajdor (dr hab. Robert Piech, AGH), Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi (nagroda Polygen)

Karolina Czarny (prof. Sławomira Skrzypek, UŁ), Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym (nagroda Witko)

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a Fundatorom podziękowania za atrakcyjne nagrody.

Komitet Chemii Analitycznej PAN

Informacja o trybie wręczenia Nagród zostanie podana w terminie późniejszym

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na 12 Polska Konferencja Chromatograficzna (12PKChrom), która odbędzie się w dniach 2-5 września 2020 roku w Opolu. Tematyka konferencji poświęcona będzie miedzy innymi nowym kierunkom rozwoju i interesującym zastosowaniom metod chromatograficznych i technik elektromigracyjnych w różnych dziedzinach nauki, w szczególności w naukach medycznych, farmaceutycznych, toksykologii, chemii żywności, chemii sądowej, biotechnologii, naukach o środowisku, a także chemometrii. 

Więcej szczegółów na stronie domowej konferencji: www.12pkchrom.wch.uni.opole.pl