AKTUALNOŚCI

nekrolog Prof. Gawroński Korekta

W dniach 6-7 marca 2020 r. w murach Uniwersytetu w Salzburgu (Austria) odbyło się doroczne, plenarne posiedzenie Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts – EASA). EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych i artystycznych w Europie. Członkami jej jest ponad 2000 naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów i jeden papież - Bendykta XVI. W 2019 roku do swojego grona Akademia zaprosiła profesora Bogusława Buszewskiego, chemika, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prezentacja1

 Wiekej informacji na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26676

 

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2020)

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie ‘2020”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2018 i 2019. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:

Anchem - za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas
LGC Standards - za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych
MS Spektrum - za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii
Perlan Technologies - za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania
Polygen - za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej
Witko - za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali (w nawiasach nazwiska Promotorów):

Justyna Aszyk (prof. Agata-Kot Wasik, PG), Analityka składu płynów do e-papierosów i wytwarzanych z aerozoli (nagroda Anchem)

Mateusz Kowalcze (dr hab. Małgorzata Jakubowska, AGH), Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych (nagroda LGC Standards)

Marta Fiedoruk-Pogrebniak (prof. Robert Koncki, UW), Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne (nagroda MS Spektrum)

Agnieszka Żuchowska (prof. Zbigniew Brzózka, PW), Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip (nagroda Perlan Technologies)

Joanna Smajdor (dr hab. Robert Piech, AGH), Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi (nagroda Polygen)

Karolina Czarny (prof. Sławomira Skrzypek, UŁ), Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym (nagroda Witko)

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a Fundatorom podziękowania za atrakcyjne nagrody.

Komitet Chemii Analitycznej PAN

Informacja o trybie wręczenia Nagród zostanie podana w terminie późniejszym

W dniu 19 lutego 2020 r. podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu Profesor Bogusław Buszewski z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Jarosława Gowina odebrał nagrodę za całokształt dorobku. Gratulujemy!

Prezentacja1

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na 12 Polska Konferencja Chromatograficzna (12PKChrom), która odbędzie się w dniach 2-5 września 2020 roku w Opolu. Tematyka konferencji poświęcona będzie miedzy innymi nowym kierunkom rozwoju i interesującym zastosowaniom metod chromatograficznych i technik elektromigracyjnych w różnych dziedzinach nauki, w szczególności w naukach medycznych, farmaceutycznych, toksykologii, chemii żywności, chemii sądowej, biotechnologii, naukach o środowisku, a także chemometrii. 

Więcej szczegółów na stronie domowej konferencji: www.12pkchrom.wch.uni.opole.pl

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa o IV edycji projektu „Akademia Chemii Analitycznej”, nt.: „Zaawansowane metody spektrofotometryczne i spektroskopowe: biochemia, farmacja, medycyna, źródła energii, środowisko i inżynieria materiałowa”. która odbędzie się w dniach 19-22 kwietnia 2020 roku w Jachrance. Jest to wspólna inicjatywa Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii NaukPolskiego Towarzystwa Spektrometrii MasUniwersytetu Wrocławskiego i firmy Shim-Pol, mająca na celu przekazywanie wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technik analitycznych.

Szczegółowe informacje wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie: https://www.shim-pol.pl/seminaria-szkolenia/iv-akademia-chemii-analitycznej

Uniwersytet w Białymstoku w dniach 21-23 września 2020 roku ma zaszczyt zaprosić na Konwersatorium Spektrometrii Atomowej. Szczegóły dostępne na stronie http://www.kosat.pl/

KOSAT 2020 reklama

W imieniu Organizatorów zapraszamy na XIII Konferencję „Analiza Specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju”
która odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 5-6 marca 2020 roku.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom specjacji i analizy specjacyjnej pierwiastków w badaniach chemicznych, biologicznych, medycznych oraz żywności. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi ze śladową analizą pierwiastkową z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów środowiskowych, klinicznych i przemysłowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://pasp-uam.home.amu.edu.pl/konferencja-specjacyjna/

W imieniu Organizatorów zapraszamy na European Symposium on Atomic Spectrometry" (ESAS 2020), które odbędzie się w Warszawie w dniach 23-26 czerwca 2020 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://esas2020.pl/, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje związane z sympozjum. 

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.01.2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.01.2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30.01.2020. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w  Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej

Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie
za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej (edycja 2019)

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swym posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 roku na wniosek Prezydium Komitetu przyznał Nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej ufundowaną przez Firmę ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Pani dr hab. inż. Elżbiecie Jastrzębskiej  (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej) za osiągnięcie:

„Badanie funkcji komórkowych z zastosowaniem nowych systemów Lab-on-a-chip oraz zaawansowanych modeli hodowli in vitro

 Laureatce serdecznie gratulujemy

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2019)

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swym posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie ‘2019”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2017 i 2018. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało pięć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:

Na uroczystości otwarcia 32nd International Symposium on Chromatography 2018 w Cannes-Mandelieu w dniu 23 września 2018 r. została wręczona po raz piąty Nagroda Tswetta-Nernsta.

Konfrencje naukowe

Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017